Ważne: niniejsza witryna używa plików cookie (więcej)
ceny netto

Promocja Wiertła Koronowe Magnum

Regulamin promocji MAGNUM .
Promocja jest organizowana przez ADIAM sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Centralnej 1, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000252712, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP PL899-256-08-34, REGON 020241490, kapitał zakładowy 140.200 zł wpłacony w całości.
1. Promocją objęte są wiertła koronowe MAGNUM i regeneracja dowolnych wierteł koronowych.
2. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej ma prawo zostać każdy nabywca wiertła koronowego MAGNUM .
3. Akcja Promocyjna rozpoczyna się 11. lutego 2019 i trwa do końca roku 2019. Organizator ma prawo odwołać lub skrócić okres trwania Akcji Promocyjnej bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Siedzibie Firmy Adiam Sp. z o. o. lub na stronie www.adiam.pl
4. Uczestnik Akcji Promocyjnej na podstawie Kodu rabatowego znajdującego się na naklejce na wiertle może dokonać jednorazowo zakupu jednego wiertła koronowego Magnum bądź zregenerować dowolne wiertło z dodatkowym rabatem w wysokości 10 % od ceny netto.


5. Do wzięcia udziału w Akcji Promocyjnej uprawnia przesłanie skanu naklejki z kodem rabatowym umieszczonej na wiertle na adres biuro@adiam.pl lub przekazanie sprzedawcy kuponu wraz z kodem podczas dokonywania kolejnego zakupu.
6. Cały asortyment zakupiony na zasadach Akcji Promocyjnej podlega standardowym zasadom reklamacji obowiązującym w Firmie Adiam Sp. z o.o.
7. Informacja o Akcji Promocyjnej zawarta w prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego. Za wadliwe lub niepełne odczytanie hasła Akcji Promocyjnej Organizator nie odpowiada. Organizator udostępni Regulamin Akcji Promocyjnej na stronie www.adiam.pl
8. Towary promocyjne są pełnowartościowe, każdy produkt zapakowany w osobne oryginalne pudełko jednostkowe.
9. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.

Zapoznaj się z ofertą wierteł Magnum

Tworzenie stron WWW Aptus.plaptusshop.pl
copyright by Adiam Sp. z o.o.